Σύνδεση  |  Δημιουργία Λογαριασμού
 
QuadSearch Επιλογές Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό
Στα παρακάτω πεδία έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αναζητήσεις. Η QuadSearch είναι σε θέση να αποθηκεύσει τις επιλογές σας, θέτοντας ένα απόλυτα ασφαλές cookie.
Σημείωση: Το χαρακτηριστικό αυτό δε θα λειτουργήσει αν έχετε απενεργοποιήσει τα cookies από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του φυλλομετρητή σας. (Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τα cookies;)
   Πηγές Αναζήτησης    
 
Επιλογή Συστατικών Μηχανών Αναζήτησης

Επιλέξτε τις μηχανές που θα συμμετάσχουν στις αναζητήσεις σας (συστατικές μηχανές). Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη σημαντικότητα καθεμιάς θέτοντας τα ανάλογα βάρη. Ο αλγόριθμος ταξινόμησης θα αντιμετωπίσει τις μηχανές που έχουν ίσα βάρη με τον ίδιο τρόπο.

Βάρος
Βάρος
Βάρος
Βάρος
 
Αποτελέσματα ανά Μηχανή Αναζήτησης

Ορίστε το πλήθος των αποτελεσμάτων που θα ζητηθούν από κάθε μηχανή:

 
Χρονικό Όριο Σύνδεσης

Αναμονή

  δευτερόλεπτα για την απόκριση μιας πηγής πριν την πτώση της σύνδεσης.
 
   Φιλτράρισμα Αποτελεσμάτων    
 
Φίλτρο Anti-Spam
    
 
Φίλτρο Υπερτροφοδότησης Domain

Η υπετροφοδότηση domain συμβαίνει όταν πολλαπλά αποτελέσματα με το ίδιο όνομα τομέα (domain name), εμφανίζονται στην τελική λίστα.

Να επιτραπούν σε     αποτελέσματα με τον ίδιο όνομα τομέα (domain name) να εισέλθουν στην τελική λίστα.
 
   Ταξινόμηση και Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων    
 
Αλγόριθμος Ταξινόμησης

Η QuadSearch λειτουργεί ανακτώντας έως και τέσσερις λίστες αποτελεσμάτων που παράγονται από τις μηχανές Google, Yahoo!, Live Search και Ask, ανάλογα με τις επιλογές σας. Στη συνέχεια, ενοποιεί τις τέσσερις λίστες σε μία μεγαλύτερη και αναδιατάσει τα αποτελέσματα ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κατάταξη.

Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα ταξινομηθούν τα αποτελέσματα, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω αλγορίθμους.

       
  Επιλογή Συντελεστών Βάρους
 
Καθορίστε το βάρος για τις λέξεις που εμφανίζονται στον τίτλο των εγγράφων.
 
Καθορίστε το βάρος για τις λέξεις που εμφανίζονται στο κείμενο των εγγράφων.
 
Καθορίστε το βάρος για τις λέξεις που εμφανίζονται στο URL των εγγράφων.
       
       
       
       
      (Αγνοεί τα βάρη των μηχανών και την Ανάλυση Τομέα)
      (Αγνοεί τα βάρη των μηχανών και την Ανάλυση Τομέα)
 
Ανάλυση Τομέα

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο η μηχανή θα αντιμετωπίζει πολλαπλά αποτελέμσατα με το ίδιο όνομα τομέα. (Σημείωση: Το φίλτρο υπερτροφοδότησης domain αποκλείει αυτά τα αποτελέσματα, ενώ αυτή η επέκταση τα ταξινομεί χαμηλότερα αν το φίλτρο υπερτροφοδότησης domain δεν είναι ενεργοποιημένο).

  Καθορίστε το βάρος για πολλαπλά αποτελέσματα με το ίδιο όνομα τομέα (domain name).
  Καθορίστε το βάρος για πολλαπλά αποτελέσματα που εμφανίζονται με υποτομείς του ίδιου τομέα.
 
Σελιδοποίηση Αποτελεσμάτων

Ορίστε τον αριθμό των αποτελεσμάτων που θα εμφανίζονται ανά σελίδα:

 
Παράθυρο Αποτελεσμάτων
  
  
 
 
        
Αρχική Σελίδα | Γραμμή Εργαλείων QuadSearch | Σχετικά | Επικοινωνία | Όροι Χρήσης
Ελληνικά English